« Balholm Mosteri med ny vri | Main | Betre tider for omsetning av øko-kjøt på Vestlandet! »

Comments

Anders Braaanaas

I forbindelse med Fatland -Økoproduksjon Vest sin avtale om merpris på øko lam (3-5 kr /kg) har det vært ganske mye usikkerhet rundt mulighetene for å få levere for produsenter nord for saognefjorden.
I utgangspunktet var det snakk om at dyra skulle slaktes på Gilde i førde og videresendes som returslakt til Fatland. Ved direkte kontakt til Fatland fra undertegnede ble det raskt klart at dette ikke var aktuellt. Fatland ville slakte alle dyr i Ølen. Dette medførte fra Førde minimum 7 timer transport av levende dyr, samt organisering av fulle lass 150 - 200 lam slik at lasteprosessen ikke skulle ta for lang tid. Maks transporttid etter regelverket er 8 timer.
Det siste er at det nye selskapet Mobilslakt AS håper å komme igang med prøveslakting fra august 2006. De har kapasitet på ca 50 lam pr dag og har godkjenning for slakting på gårdene i Hordaland og Sogn og fjordane. Mobilslakt AS vil kunne slakte for Fatland slik at vi slepper den urimelig lange transporten av levende dyr, samt oppstalling og ventetid på slakteriet. Etter samtale med daglig leder i Mobilslakt AS Torill Malmstøm er det fortsatt mange uavklarte spørsmål når det gjelder forbindelsene mellom Fatland og Mobilslakt AS kostnadene ved slaktingen i et slikt samarbeid og ting som har med mellomlagring og transport av slakt til Fatland. Hvem som skal gripe fatt i disse tingene må avklares.
Det er foreløpig for mange løse tråder til at produsenter nord for sognefjorden kan binde seg til en avtale med Fatland for høstsesongen.


Mobilslakt AS vil ellers slakte lam til en pris av 15,,50 pr kg og er et kjærkommet tilbud for lokaleforedlere av kjøtt.

Det siste er forøvrig at Gilde er kommet på banen og vil tilby stykningsdeler av økologisk lam fra høsten. (Jfr samtale med Kåre Wold, Gilde Norsk Kjøtt Spesial 14/5-06) Det bli avgjort merpris i til produsent i løpet av juni, trolig i størrelsesorden 2-3 kr kg. Alt for dårlig, men det er da noe. Kåre Wold kjente ikke til Fatland sitt opplegg, men vet nå hva han har å forholde seg til.
Håper det kan komme noe fruktbart ut av dette.

The comments to this entry are closed.